Přejít na obsah

VYHLÁŠENÍ CELOPLOŠNÉ DERATIZACE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Městský úřad  Ústí nad Orlicí sděluje všem vlastníkům, nájemcům a uživatelům objektů na území města, že ve dnech od 22. 9. 2014 do 10. 10. 2014 bude probíhat celoplošná deratizace.    Na základě vyhlášky Města Ústí nad Orlicí č. 3/1994, o povinném hubení hlodavců na území města Ústí nad Orlicí, která byla schválena 22. 9. 1994, je povinností všech vlastníků, nájemců a uživatelů objektů provést deratizaci v tomto termínu. (Doklad o provedení deratizace doložte  na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí nejpozději do 31.10.2014).    Celoplošnou deratizaci v Ústí nad Orlicí provádí firma Grattis, spol. s r. o., Bláhova 468/11, 715 00 Ostrava – Michálkovice.   V případě, že byste chtěli využít služeb této firmy, žádáme Vás o písemné či telefonické sdělení jména Vašeho kontaktního pracovníka (na tel. p. Moláček 465 514 227, molacek@muuo.cz, nebo p. Velínská 465 514 263, velinska@muuo.cz), který bude se zástupcem výše uvedené firmy procházet Vaším provozem a klást nástrahy. O sdělení Vašeho zájmu nás laskavě informujte nejpozději do 19. 9. 2014.
news list