Přejít na obsah

MUZEUM ZAHÁJILO TŘI NOVÉ VÝSTAVY

Ve čtvrtek 11. září byly v Městském muzeu v Hernychově vile zahájeny tři nové výstavy. První výstava nese jméno "Zapomenutá válka 1864". Ačkoliv by se mohlo zdát, že pro habsburskou monarchii byla v 19. století válečná pole jednoznačně daná, v roce 1864 se vojenské sbory daly na pochod zcela neobvyklým směrem: jejich cílem se staly jižní oblasti tehdejšího Dánska, vévodství Šlesvik a Holštýn. Pro vojáky císaře Františka Josefa I. začala na přelomu let 1863/64 jedna z mála vítězných válek 19. století. Cestu na vzdálené bojiště absolvovali z větší části vlakem přes Olomouc, Vratislav, Berlín až do Hamburku, ale pak už je čekala jenom severská zima, zledovatělé silnice, zamrzlá voda – a ustupující nepřítel. A také nepřehlédnutelná část místního obyvatelstva, která spojené pruské a rakouské sbory považovala nikoliv za nepřítele, ale naopak za spřátelenou moc.   Druhá výstava je nazvaná  "Jan Křtitel Kunstovný a jeho Ústí" a vznikla k 160. výročí narození Jana Křtitele Kunstovného a bude k vidění od 12. 9. 2014 do 1. 2. 2015. Nejedná se o autorovu první výstavu v našem muzeu a pravděpodobně ani o poslední. Kunstovného jedinečné dílo v sobě totiž zachovalo podobu často již neexitujících částí města Ústí nad Orlicí přelomu 19. a 20. století. Pro oušťáky se v něm proto skrývá pohled do minulosti i možnost srovnávat se současnou podobou. Mohou hledat zmizelá zákoutí, zamýšlet se nad změnami. Ostatním návštěvníkům výstava představí malby a kresby podhorské krajiny a města, které jsou příjemné oku a pouhý pohled na ně návštěvníky potěší. Autor Jan Křtitel Kunstovný se navíc za čtyřiašedesát let působení v Ústí nad Orlicí zapsal do historie města v mnoha dalších směrech.   Poslední nově otevřená výstava napovídá vše již v samotném názvu "Nejstarší řemeslo".  Výstava byla z velké části zapůjčena z Muzea policie ČR, které ji již před lety uvedlo pod názvem „Prostituce staré Prahy". Nastiňuje atmosférou starých měst pražských v letech 1850 – 1938 a seznamuje návštěvníky s prostředím, v kterém se toto „řemeslo" rodilo a bujelo. Představí také několik různých přístupů k problematice prostituce v minulosti.   Více informací naleznete na webu www.muzeum-uo.cz.
news list