Přejít na obsah

OSLAVILI JSME 20 LET ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCE

V letošním roce si město Ústí nad Orlicí připomíná 20 let od zahájení spolupráce s polským městem Bystřice Kladská. Město Ústí nad Orlicí připravilo oslavu výročí spolupráce na sobotu 6. září. Hlavní část oficiálního programu byla připravena v sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, kde se sešli jak hosté z Bystřice Kladské tak zástupci našeho města.   Nechyběli hasiči, učitelé, senioři, sportovci, ale také bývalí starostové a místostarostové Ústí nad Orlicí. Přítomen byl Karel Škarka, který byl u podpisu první partnerské smlouvy v roce 1994, dále Jiří Čepelka, Luboš Bäuchel a samozřejmě současné vedení města v čele se starostou Petrem Hájkem. V rámci programu byly představeny realizované projekty vzájemné spolupráce a zdravice zástupců obou měst. Následovalo podepsání deklarace o další spolupráci a předaní ocenění osobám, které se zasloužily o rozvoj a prohloubení partnerství obou měst. Spolupráce obou měst sahá až do sedmdesátých let minulého stolení, kdy byla hlavně na úrovni sportovců. Až po dvaceti letech byla stvrzena oficiálním dokumentem o spolupráci.   Po oficiální části programu byl pro seniory připraven program v podobě bowlingového turnaje. Druhá část výpravy si prohlédla naše město. Odpoledne byl pak nejen pro obě skupiny, ale také pro širokou veřejnost připraven program v Kulturním domě. Zde byla připravena ochutnávka tradičních polských pokrmů, prezentace společných akcí a hudební doprovod.
news list