PODROBNÝ PROGRAM 24. ZASEDNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
PROGRAM
na 24. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 8.9.2014
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
  Zadání regulačního plánu Perla 01
   
3. SÚ/1 - Schválení zadání Regulačního plánu "Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
668 15:20
  Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 663/5 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
669 15:30
5. MPO/2 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 22/3 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
670 15:35
6. MPO/3 - Kupní smlouva (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
671 15:40
7. MPO/4 Kupní smlouva - prodej p.p.č. 431/2 a p.p.č. 431/11 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
672 15:45
8. MPO/5 Kupní smlouva - prodej p.p.č. 708/14 a st.p.č. 761 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
673 15:50
9. MPO/6 Kupní smlouva - prodej p.p.č. 105 v k.ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
674 15:55
10. MPO/7 - Kupní smlouva - STABYT
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
675 16:00
11. MPO/8 - Kupní smlouva - Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
676 16:05
12. MPO/9 - Kupní smlouva - Špindlerova 1144
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
677 16:10
13. MPO/10 - Kupní smlouva - Špindlerova 1143
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
678 16:15
14. MPO/11 - Kupní smlouva - Jilemnického 178-183
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
679 16:20
15. MPO/12 - Kupní smlouva - Jilemnického 161-162
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
680 16:25
16. MPO/13 - Kupní smlouva - V Lukách 1370-1372
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
681 16:30
17. MPO/14 - Kupní smlouva - Stavebníků 1306-1307
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
682 16:35
18. MPO/15 - Kupní smlouva - Okružní 79-81
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
683 16:40
19. MPO/16 - Kupní smlouva - Špindlerova 1153-4
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
684 16:45
20. MPO/17 - Kupní smlouva - Kozinova 1136
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
685 16:50
21. MPO/18 - Kupní smlouva - Třebovská 407-408
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
686 16:55
22. MPO/19 - Kupní smlouva - Třebovská 411-412
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
687 17:00
23. MPO/20 - Kupní smlouva - Třebovská 445-6
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
688 17:05
24. MPO/21 - Kupní smlouva - Třebovská 441-2
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
689 17:10
25. MPO/22 - Kupní smlouva - Třebovská 340-1
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
690 17:15
26. MPO/23 - Kupní smlouva - Třebovská 409-410
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
691 17:20
27. MPO/24 - Kupní smlouva - Třebovská 450-452
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
692 17:25
28. MPO/25 - Kupní smlouva - Třebovská 447-449
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
693 17:30
29. MPO/26 - Realizace předkupního práva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
694 17:35
30. MPO/27 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - KONZUM
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
695 17:40
31. MPO/28 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2688/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
696 17:45
32. MPO/29 - Způsob prodeje stavebních pozemků v lokalitě U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
697 17:50
33. MPO/30 - Žádost o prominutí poplatku z prodlení z neplacení nájemného
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
698 17:55
34. MPO/31 - Kupní smlouva na nemovitou věc s dohodou o předkupním právu
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
699 18:00
35. MPO/32 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
700 18:05
  Finanční záležitosti    
36. OŠKCP/1 - Mimořádné dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí do oblasti sportu a související rozpočtová změna
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
701 18:10
37. OŠKCP/2 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - kultura
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
702 18:15
38. OŠKCP/3 - Mimořádné finanční dotace do oblasti sportu z finančních prostředků získaných do rozpočtu města z výnosů pocházejících z loterií a hazardních her
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
703 18:20
39. OŠKCP/4 - Návrh na poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
704 18:25
40. SÚ/2 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 582 v ulici Husova v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
705 18:30
41. DSS/1 - Příspěvek na provozování dopravní obslužnosti na území města na období od 2.3.2014 do 13.12.2014
Předkládá: Ing. Marta Pirklová
Přizvané osoby:
706 18:35
42. FIN/1 Návrh na schválení rozpočtových změn
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
707 18:40
43. FIN/2 Návrh na schválení smlouvy o kontokorentním úvěru
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
708 18:45
44. FIN/3 Návrh na schválení darovací smlouvy - J. B.
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
709 18:55
  Obecně závazné vyhlášky    
45. FIN/4 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v jednotlivých částech města Ústí nad Orlicí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
710 19:00
46. FIN/5 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2000 a Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2000
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
711 19:05
  Místní referendum k otázce regulace hazardu    
47. TAJ/1 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
712 19:10
  Různé    
48. OSS/1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
713 19:15
49. OSS/2- Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
714 19:20
50. OSS/3 - Změna Zřizovací listiny PO Stacionář Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
715 19:25
51. OSS/4 - Komunitní plán města Ústí nad Orlicí na období 2015-2019
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
716 19:30
52. ORM/1 - Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Mareš
Přizvané osoby:
717 19:35
53. OŠKCP/5 - Návrhy znaků částí města Černovír, Horní a Dolní Houžovec, Hylváty, Kerhartice, Knapovec
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
718 19:45
54. Různé - korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Nabídka na odkoupení Prefa - Kamody
  19:55
55. Různé - zápisy OSV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Knapovec - 4.6.2014
OV Knapovec - 25.6.2014
  20:05
56. Různé - zápisy KV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Protokol o kontrole č. 5 - 28.4.2014, 9.6.2014, 1.9.2014
  20:15
57. Různé - zápisy FV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Zápis - 27. schůze FV - 3.9.2014
  20:25
58. Závěr
Předkládá: Starosta
  20:35

news list