Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 24. ZASEDNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
PROGRAM
na 24. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 8.9.2014
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
  Zadání regulačního plánu Perla 01
   
3. SÚ/1 - Schválení zadání Regulačního plánu "Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
668 15:20
  Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 663/5 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
669 15:30
5. MPO/2 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 22/3 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
670 15:35
6. MPO/3 - Kupní smlouva (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
671 15:40
7. MPO/4 Kupní smlouva - prodej p.p.č. 431/2 a p.p.č. 431/11 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
672 15:45
8. MPO/5 Kupní smlouva - prodej p.p.č. 708/14 a st.p.č. 761 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
673 15:50
9. MPO/6 Kupní smlouva - prodej p.p.č. 105 v k.ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
674 15:55
10. MPO/7 - Kupní smlouva - STABYT
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
675 16:00
11. MPO/8 - Kupní smlouva - Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
676 16:05
12. MPO/9 - Kupní smlouva - Špindlerova 1144
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
677 16:10
13. MPO/10 - Kupní smlouva - Špindlerova 1143
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
678 16:15
14. MPO/11 - Kupní smlouva - Jilemnického 178-183
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
679 16:20
15. MPO/12 - Kupní smlouva - Jilemnického 161-162
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
680 16:25
16. MPO/13 - Kupní smlouva - V Lukách 1370-1372
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
681 16:30
17. MPO/14 - Kupní smlouva - Stavebníků 1306-1307
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
682 16:35
18. MPO/15 - Kupní smlouva - Okružní 79-81
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
683 16:40
19. MPO/16 - Kupní smlouva - Špindlerova 1153-4
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
684 16:45
20. MPO/17 - Kupní smlouva - Kozinova 1136
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
685 16:50
21. MPO/18 - Kupní smlouva - Třebovská 407-408
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
686 16:55
22. MPO/19 - Kupní smlouva - Třebovská 411-412
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
687 17:00
23. MPO/20 - Kupní smlouva - Třebovská 445-6
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
688 17:05
24. MPO/21 - Kupní smlouva - Třebovská 441-2
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
689 17:10
25. MPO/22 - Kupní smlouva - Třebovská 340-1
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
690 17:15
26. MPO/23 - Kupní smlouva - Třebovská 409-410
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
691 17:20
27. MPO/24 - Kupní smlouva - Třebovská 450-452
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
692 17:25
28. MPO/25 - Kupní smlouva - Třebovská 447-449
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
693 17:30
29. MPO/26 - Realizace předkupního práva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
694 17:35
30. MPO/27 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - KONZUM
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
695 17:40
31. MPO/28 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2688/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
696 17:45
32. MPO/29 - Způsob prodeje stavebních pozemků v lokalitě U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
697 17:50
33. MPO/30 - Žádost o prominutí poplatku z prodlení z neplacení nájemného
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
698 17:55
34. MPO/31 - Kupní smlouva na nemovitou věc s dohodou o předkupním právu
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
699 18:00
35. MPO/32 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
700 18:05
  Finanční záležitosti    
36. OŠKCP/1 - Mimořádné dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí do oblasti sportu a související rozpočtová změna
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
701 18:10
37. OŠKCP/2 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - kultura
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
702 18:15
38. OŠKCP/3 - Mimořádné finanční dotace do oblasti sportu z finančních prostředků získaných do rozpočtu města z výnosů pocházejících z loterií a hazardních her
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
703 18:20
39. OŠKCP/4 - Návrh na poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
704 18:25
40. SÚ/2 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 582 v ulici Husova v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
705 18:30
41. DSS/1 - Příspěvek na provozování dopravní obslužnosti na území města na období od 2.3.2014 do 13.12.2014
Předkládá: Ing. Marta Pirklová
Přizvané osoby:
706 18:35
42. FIN/1 Návrh na schválení rozpočtových změn
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
707 18:40
43. FIN/2 Návrh na schválení smlouvy o kontokorentním úvěru
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
708 18:45
44. FIN/3 Návrh na schválení darovací smlouvy - J. B.
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
709 18:55
  Obecně závazné vyhlášky    
45. FIN/4 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v jednotlivých částech města Ústí nad Orlicí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
710 19:00
46. FIN/5 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2000 a Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2000
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
711 19:05
  Místní referendum k otázce regulace hazardu    
47. TAJ/1 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
712 19:10
  Různé    
48. OSS/1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
713 19:15
49. OSS/2- Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
714 19:20
50. OSS/3 - Změna Zřizovací listiny PO Stacionář Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
715 19:25
51. OSS/4 - Komunitní plán města Ústí nad Orlicí na období 2015-2019
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
716 19:30
52. ORM/1 - Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Mareš
Přizvané osoby:
717 19:35
53. OŠKCP/5 - Návrhy znaků částí města Černovír, Horní a Dolní Houžovec, Hylváty, Kerhartice, Knapovec
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
718 19:45
54. Různé - korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Nabídka na odkoupení Prefa - Kamody
  19:55
55. Různé - zápisy OSV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Knapovec - 4.6.2014
OV Knapovec - 25.6.2014
  20:05
56. Různé - zápisy KV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Protokol o kontrole č. 5 - 28.4.2014, 9.6.2014, 1.9.2014
  20:15
57. Různé - zápisy FV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Zápis - 27. schůze FV - 3.9.2014
  20:25
58. Závěr
Předkládá: Starosta
  20:35

news list