Přejít na obsah

DO PRVNÍCH TŘÍD NASTOUPILO 146 PRVŇÁČKŮ

Nový školní rok 2014/15 byl zahájen dnes 1. září na všech školách. V Ústí nad Orlicí zahajovali na čtyřech základních školách ve kterých zasedlo do lavic celkem 146 prvňáčků, které doprovázeli v tento významný den rodiče. Do Základní školy Třebovská v Hylvátech a Základní školy Bratří Čapků přišel prvňáčky pozdravit a popřát mnoho úspěchů starosta města Petr Hájek. První jmenovaná škola vítala děti v novém pestrobarevném hávu, škola byla rekonstruována a zateplena, nákladem téměř 17 milionů korun, za účelem úspory provozních nákladů. V hylvátské škole byla otevřena jedna první třída s 27 žáky. Druhá škola, kterou starosta Hájek navštívil, Základní škola Bratří Čapků, otevřela letos celkem 3 třídy pro celkem 67 prvňáků. Na všechny žáky školy se těšil nový ředitel, kterým byl radou města jmenován Martin Falta. Ten ve funkci nahradil dlouholetou ředitelku Janu Langerovou. Základní škola Komenského letos otevřela dvě třídy pro celkem 43 dětí a naše nejmenší škola v měststké části Kerhartice jednu třídu pro 9 žáků. Malým prvňáčkům, ale také všem žákům a jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů, píle a vytrvalosti po celý školní rok.
news list