Přejít na obsah

Vyhodnocení pořadí uchazečů, přihlášených do VŘ č. 6/2014

Vyhodnocení pořadí uchazečů, přihlášených do VŘ č. 6/2014 na pracovní pozici odborný referent (referentka) kanceláře tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí, konaného 29.7.2014 (písemný test):
Číslo uchazeče Počet dosažených bodů
18 62
5 52
7 52
21 50
23 49
27 49
4 48
14 48
20 48
1 40
33 40
8 39
32 38
26 37
31 36
11 33
6 28
12 26
13 24
17 24
24 23
9 21
10 21
19 20
3 15
   Na ústní pohovor, který se koná v úterý 5.8.2014 v zasedací místnosti rady města v budově Městského úřadu - radnice, Sychrova ul. 16, I. patro (sekretariát starosty města), jsou pozváni následující uchazeči:
Uchazeč č. Čas pohovoru
1 9:00 hod.
4 9:20 hod.
5 9:40 hod.
7 10:00 hod.
14 10:20 hod.
18 10:40 hod.
20 11:00 hod.
21 11:20 hod.
23 11:40 hod.
27 12:00 hod.
33 12:20 hod.

news list