Přejít na obsah

POSTUP PRACÍ NA STAVBĚ PRŮJEZD ŽELEZNIČNÍM UZLEM

Přinášíme aktuální informace a postup stavby "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí". Železniční estakáda vedoucí přes Mendrik je stavebně již hotova a v současné době se pracuje na pokládce samotné železnice. Estakáda půjde do provozu začátkem září, kdy po ní začnou jezdit vlaky a nahradí tak stávající kolejiště, které se následně začne odtěžovat a v podstatě téměř celé zmizí. Pod dohledem památkářů bude rozebrán také pěti obloukový most.   Po zprovoznění kolejí na pražském nástupišti začnou práce na letohradské části nádraží. Zde budou práce probíhat do poloviny listopadu. V hlavní stanici v současné době probíhají finální povrchové úpravy, pokládá se dlažba na jednotlivých nástupištích a parkovištích, dodělává se podchod a staví se nová výpravní budova.   Souběžně s tím budou pokračovat práce na podchodu od města na kerhartickou stranu. Vstup do podchodu bude u stávající komunikace která vedla ke staré výpravní budově a vyústění pro pěší a cyklisty bude na místě současného stavědla u původního přejezdu do Kerhartic.   Otevření silničního přivaděče se opozdí o jeden měsíc. Tedy místo původně plánovaného konce srpna bude otevřen ke konci září.   Z technicko-bezpečnostním důvodů se v současné době zhotovitel stavby snaží oddálit termín kompletního uvedení do užívání stavby pro veřejnost. Je třeba ještě dokončit podchod na letohradské nástupiště, nad kterým však dnes ještě stále jezdí vlaky a práce na jeho dokončení mohou začít až po převedení dopravy na již hotovou pražskou část. Pokud nebude termín posunut bude se pro cestující hledat alternativní řešení přístupu na letohradské nástupiště. Stavba je podle zhotovitele zhruba ze 70 procent dokončena a konečný termín 16. listopadu, dle harmonogramu, bude dodržen.
news list