Přejít na obsah

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ DO OBLASTI SPORTU

Město Ústí nad Orlicí bude v letošním roce opět poskytovat mimořádné finanční dotace do oblasti sportu z finančních prostředků získaných do rozpočtu města přerozdělením prostředků z „hazardních her a loterií".   O výše uvedenou mimořádnou dotaci mohou žádat organizace působící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na území města do 4. října 2013.   Kritéria pro poskytnutí této mimořádné dotace jsou: - počet dětí do 18 let, které mají k 01.10.2013 zaplaceny členské příspěvky za rok 2013 - počet dospělých členů, kteří za klub nastupují pravidelně v soutěžích vyhlášených příslušným svazem a kteří mají současně k 01.10.2013 zaplaceny členské příspěvky za rok 2013 (tj. registrovaní sportovci)     Bližší informace lze získat na tel. číslech: 465 514 218, 736 516 270 (Ing. Lucie Felgrová).
news list