Přejít na obsah

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2013 bez výhrad

Zastupitelstvo města Ústí nad orlicí na svém zasedání dne 23. června 2014 projednalo závěrečný účet města za rok 2013 a schválilo jej bez výhrad. Současně schválilo i účetní závěrku města za rok 2013. Stručná informace o hospodaření města za rok 2013 je k nahlédnutí zde, podrobný přehled o plnění rozpočtu města v roce 2013 najdete zde...
news list