Přejít na obsah

OD 1. ČERVENCE PLATÍ VE MĚSTĚ NOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

Od 1. července bude v Ústí nad Orlicí spuštěn nový parkovací systém, jehož nejzásadnější změnou oproti stávajícímu systému parkování je rozšíření parkovacích míst, která budou zpoplatněna. Kromě stávajících lokalit na Mírovém náměstí, u pošty a za základní uměleckou školou se zpoplatněné části rozšiřují od objektu bývalé Perly až po nemocnici a také na parkoviště u dětské polikliniky.   Důvod změny v parkovacím systému přiblížil starosta města: "Městský parkovací systém by měl pomoci vyřešit stávající neutěšenou situaci s parkováním v celém centru města. Chceme upřednostnit krátkodobé stání jelikož dlouhodobé stání zbytečně blokuje parkovací místa v předmětných lokalitách. Pro dlouhodobé stání je připravena kapacita v areálu bývalé Perly, kde je parkování nadále zdarma. Zároveň bude průjezdné do ulice Špindlerova.", řekl Petr Hájek.   Nově je zpoplatněna a dvěma parkovacími automaty osazena ulice Na Štěpnici, dále ulice Dělnická a přilehlé ulice včetně parkoviště u zdravotnického zařízení Galén, zde najdou řidiči čtyři parkovací automaty. Zpoplatněno je také dříve diskutované parkoviště u Orlickoústecké nemocnice, které je osazeno závorovým systémem a část ulice Čs. armády. Parkovacího automatu se nevyhnula ani lokalita u dětské polikliniky a gynekologie, kde bylo hlavním důvodem zvýhodnění krátkodobých stání pacientů oproti celodenním parkujícím. Sazby parkovného včetně provozní doby pak naleznou řidiči na každém automatu.   Se zavedením nového parkovacího systému souvisí také kontrola jeho dodržování. O to se budou starat strážníci městské policie, kteří budou kontroly provádět ve zvýšené míře. V průběhu letních měsíců se budou více než na ukládání pokut bude městská policie zaměřovat spíše na seznamování řidičů s fungováním parkovacího systému. Řidiči přijíždějící do našeho města by měli věnovat zvýšenou pozornost aktuálnímu dopravnímu značení, kterým jsou všechny lokality osazeny.   Více informací včetně cen a plánku naleznete zde.   Žádost o vydání PARKOVACÍ KARTY.  

news list