Přejít na obsah

OCEŇOVALI DÁRCE KRVE Z CELÉHO OKRESU

V poslední červnový pátek se uskutečnilo v obřadní síni Města Ústí nad Orlicí slavnostní setkání bezpříspěvkových dárců krve u příležitosti předávání Zlatého kříže III. třídy za 80 x zdarma darovanou krev, Zlatého kříže II. třídy za 120 x zdarma a Zlatého kříže I. třídy za 160 x zdarma darovanou krev. Pozváno bylo celkem 54 dárců z celého okresu Ústí nad Orlicí, kteří tento odběr dovršili v roce 2013. Setkání se konalo za přítomnosti místostarosty města Zdeňka Ešpandra a zástupců Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí. Za rok 2013 bylo v okrese Ústí nad Orlicí celkem 3561 registrovaných dárců, kteří darovali krev celkem 4 860 a plazmu více jak 6 tisíc krát.
news list