Přejít na obsah

NOVÝ TURISTICKÝ OKRUH MĚSTEM OTEVŘEN

Ve středu 25. června byla Hernychova vila svědkem otevření nového „Turistického poznávacího okruhu městem Ústí nad Orlicí". Cílem projektu podpořeného dotací z Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis je umožnit návštěvníkům při aktivním odpočinku poznat zajímavosti města Ústí nad Orlicí, navštívit historické budovy, zajímavá místa a volnočasové turistické cíle.   Trasu okruhu lze projít pěšky nebo na kole v plném rozsahu 14 kilometrů nebo si trasu rozdělit na dva až tři samostatné okruhy - střed města, k rozhledně na Andrlův chlum a do tábořiště Cakle.  Při procházce po turistickém okruhu projdou návštěvníci 12 zastávkových míst. Prohlédnou si například Hernychovu vilu, Památník odboje, secesní budovu vlakového nádraží, Roškotovo divadlo nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie a další místa. Na jednotlivých zastaveních jsou umístěny popisné tabulky s informacemi o daném místě doplněné jeho perokresbou, schématickou mapkou okruhu a QR kódem pro čtení elektronických dat. Pro snadnější dostupnost využití elektronických informací byl na trase okruhu posílen počet WIFI vysílačů. Na ochozu rozhledny na Andrlově chlumu návštěvníci nově najdou panoramatické tabule s vyobrazením viditelného terénu a vzdáleného pohoří.   V rámci projektu vznikl dokumentární film o Hernychově vile, který mapuje historii vily a životní osudy jejího majitele, Floriana Hernycha. Celkové náklady na realizaci projektu představovaly necelých 850 tis. Kč. Z této částky bylo 85 % nákladů, tedy cca 720 tis. Kč, hrazeno z výše uvedeného Operačního programu přeshraniční spolupráce z Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis.   Dále byly k jednotlivým zastávkovým místům vytvořeny virtuální prohlídky, které jsou společně s veškerými informacemi a materiály umístněny na našich internetových stránkách. Zde také naleznete podrobné informace o celém projektu v podobě tiskové zprávy.
news list