Přejít na obsah

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ZÍSKALI CENU COMENIUS

V úterý 25. června byla v obřadní síni ústecké radnice starostou města předána Cena COMENIUS nejlepším žákům ústeckých základních škol, nižšího stupně víceletého gymnázia a žákům speciální základní školy. Cena Comenius je udělována za studijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos, umístění v soutěžích či propagaci města. Ceny z rukou starosty města Petra Hájka převzala:   Kateřina Dudlová je žákyní 3. třídy Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská 147. Základní školu a město dlouhodobě reprezentuje v šachu. V letošním školním roce si zahrála na Mistrovství Evropy,  získala 1. místo na Mistrovství Čech v kategorii D10, tři první místa v kvalifikačních turnajích krajského poháru, ve své kategorii vyhrála Chvaletickou šachovou olympiádu, stala se přebornicí Pardubického kraje a díky zlaté medaili z krajského poháru mládeže si vybojovala účast na Mistrovství Čech, které se koná v září v Klatovech. Jejími soupeři nejsou pouze vrstevníci, ale bez obav si dá i partii ve starší věkové kategorii. Mimo to ráda sportuje a zajímá se o přírodu. Je kamarádská, skromná a vždy ochotná pomoci. Cena Comenius je udělována za vzornou reprezentaci na mistrovství Evropy v šachu.   Veronika Fajtová je žákyní 7. třídy Základní školy Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Základní školu reprezentovala po celou dobu školní docházky v řadě přírodovědných soutěží. Mezi její největší úspěchy patří 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie D v roce 2013. Mezi její nejvýznamnější mimoškolní aktivity patří působení ve výtvarném oboru Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí a všestranný zájem o přírodu (doma se stará o několik domácích mazlíčků.) Cena Comenius je udělována za výborné školní výsledky a za reprezentaci školy.   Lucie Fišarová je žákyní 7. třídy Základní školy Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Základní školu reprezentovala po celou dobu školní docházky v řadě přírodovědných soutěží.  Mezi její největší úspěchy patří 2. místo v okresním a  3. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie D v roce 2013. Mezi její nejvýznamnější mimoškolní aktivity patří hra na flétnu v Základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí a působení v kroužku aerobiku při DDM Duha. Cena Comenius je udělována za výborné školní výsledky a za reprezentaci školy.   Aneta Francová je žákyní 7. třídy Základní školy Ústí nad Orlicí, Komenského 11. Po celou dobu školní docházky reprezentuje školu a město v tenise. V loňském roce se stala přebornicí Pardubického kraje ve dvouhře i ve čtyřhře. V nejvyšší východočeské soutěži družstev velmi úspěšně hostovala v  TJ Tesla Pardubice a sezónu zakončila jako 1. hráčka Pardubického kraje a jako 5. hráčka ve východočeském regionu. K největším úspěchům patří vítězství ve dvouhře a čtyřhře na turnajích 4. kategorie ve Vysokém Mýtě a v Praze. Veškerý svůj volný čas věnuje poctivému tréninku, náročné kondiční přípravě a pravidelné účasti v tenisových soutěžích. Cena Comenius je udělována za mimořádné úspěchy v tenise.   Jiří Kadaje žákem 6. třídy Základní školy Ústí nad Orlicí, Komenského 11. Základní školu a město reprezentoval v letošním roce v řečnické  soutěži  „Mladý Démosthenes". V krajském kole se umístil na  1. místě a postoupil do celostátního kola v Praze. V celostátním kole se umístil na 4. – 10.  místě. Jirka se ve svém volném čase věnuje historii a výrobě betlémů. K tomuto netradičnímu koníčku ho přivedl dědeček a tatínek. Mezi jeho další záliby patří hra na varhany v kostele v Řetové, kde bydlí. Cena Comenius je udělována za reprezentaci školy v republikovém kole řečnické soutěže „Mladý Démosthenes".   Veronika Motlová je žákyní  9. třídy Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská 147. V letošním roce školu reprezentovala v Mezinárodní soutěži v psaní dopisů a na Olympiádě z českého jazyka, kde se umístila na 3. místě v okresním kole a postoupila do kola krajského. Ve volném čase ráda fotí, tancuje, čte a hlavně se zajímá o Japonsko. Jak sama říká, je to země se zajímavou kulturou, historií a nádherným jazykem, který by jednou chtěla umět. Prozatím překládá japonské comicsy z angličtiny. Cena Comenius je udělována za vzornou reprezentaci školy v Mezinárodní soutěži v psaní dopisů.   Maryia Paulavets je žákyní tercie  osmiletého gymnázia. V letošním roce získala druhé místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce a podařilo se jí zvítězit v krajském kole literární soutěže O pardubický pramínek. Ve volném čase ráda čte, píše vlastní příběhy, zajímá se o hudbu, navštěvuje taneční oddělení v ZUŠ v Ústí nad Orlicí. Aktivně sportuje, věnuje se krasobruslení. V loňském roce připravila scénář a ztvárnila hlavní roli krátkého třídního divadelního představení připraveného v rámci projektu Oslavy Dne studentstva. Cena Comenius je udělována za reprezentaci školy ve vědomostní olympiádě a vítězství v literární soutěži o Pardubický pramínek.   Daniel Rössler je žákem 9. třídy Základní školy Ústí nad Orlicí, Komenského 11. Naplno se věnuje svému koníčku, kterým je letecké modelářství. V roce 2012 získal titul Mistr světa v družstvech v kategorii F1A a na základě výsledků získal nominaci reprezentace ČR  pro rok 2013 na juniorské mistrovství Evropy v Bulharsku. Za tři 2. místa a jedno 4. místo v závodech obsadil  9. místo v seriálu Světového poháru juniorů v kategorii F1A za rok 2012. Dále získal titul mistra republiky v žákovské v kategorii F1H a vicemistra republiky v kategorii F1A. Mimo  letecké modelářství ještě zvládá trénovat volejbal a florbal, všestranně se rozvíjí v Sokole, dříve hrál i tenis a fotbal. Cena Comenius je udělována za mimořádné úspěchy v leteckém modelářství   Iva Skalická je žákyní  7. třídy Základní školy Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Po celou dobu školní docházky reprezentuje školu v řadě sportovních soutěží. V letošním roce se výrazně  podílela na úspěchu družstva mladších žákyň školy v atletickém Poháru rozhlasu (tým se probojoval do republikového finále). Dále získala 2. místo v běhu na 60 m v přeboru Pardubického kraje. V loňském roce obsadila 3.místo v krajském přeboru v běhu na 60 m a v soutěži štafet dosáhla na 3. místo na Evropských hrách v Brně. Ve volném čase ještě  působí v tanečním oboru. Cena Comenius je udělována za výborné školní úspěchy a za reprezentaci školy.   Michael Srb je žákem kvarty osmiletého gymnázia. Po celou dobu docházky do školy se účastní matematických a zeměpisných olympiád, s účastí v krajském kole a umístěním na 2. a 5. místě. V letošním roce se umístil na 2. místě v krajském kole zeměpisné olympiády a  na 7. – 9. místě v krajském kole matematické olympiády. K jeho zálibám patří hra na kytaru, sám skládá písničky. Je zdatným organizátorem. Rád připravuje soutěže či jiné aktivity. Ve škole ho zajímá především fyzika, chemie a zeměpis. Upřednostňuje obory, kde může uplatnit logické myšlení. Cena Comenius je udělována za vynikající studijní výsledky a za reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích.   Nikola Zárubová je žákyní 9. třídy Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí. Po celou dobu školní docházky se u ní výrazně projevuje její talent  pro veškeré pohybové aktivity. Reprezentuje školu výbornými výsledky ve sportovní i kulturní oblasti. Získala 2.místo v okresním kole atletických závodů. Ve volném čase se věnuje se svým bratrem společenskému tanci, v němž na letošním MČR obsadili 2. místo. Cena Comenius  je udělována za reprezentaci školy ve sportu a za MČR ve společenském tanci   Po slavnostním předávání ocenění pozval starosta města všechny zúčastněné na přípitek a malé občerstvení.   Fotografie a video ke stažení ZDE.  
news list