Přejít na obsah

DNES VE 14 HODIN OTEVÍRÁME NOVÝ TURISTICKÝ OKRUH MĚSTEM

Ve středu 25. června bude veřejnosti zpřístupněn nový produkt „Turistický poznávací okruhu městem Ústí nad Orlicí“. Projekt je spolufinancován z OPPS z Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Výstupy projektu mají umožnit návštěvníkům při aktivním odpočinku poznat zajímavosti města Ústí nad Orlicí, navštívit historické budovy, zajímavá místa a volnočasové turistické cíle. Trasu okruhu lze projít pěšky nebo na kole v plném rozsahu 14 kilometrů nebo si trasu rozdělit na dva až tři samostatné okruhy - střed města, k rozhledně na Andrlův chlum a do tábořiště Cakle.    Při procházce po turistickém okruhu projdou návštěvníci 12 zastávkových míst. Prohlédnou si například Hernychovu vilu, Památník odboje, secesní budovu vlakového nádraží, Roškotovo divadlo nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie. Mezi zastávkovými místy jsou také rozhledna na Andrlově chlumu, tábořiště Cakle nebo pietní místo, městský hřbitov na Hýbli. Trasa je vedena po stávajících značených cestách KČT opatřena vlastním znakem okruhu. Na jednotlivých zastaveních jsou umístěny popisné tabulky s informacemi o daném místě doplněné jeho perokresbou, schématickou mapkou okruhu a QR kódem pro čtení elektronických dat. K navigaci po trase okruhu pomůže turistům letáček s popisem trasy, mapa města se zakreslenou trasou okruhu nebo mobilní průvodce. Pro snadnější dostupnost využití elektronických informací byl na trase okruhu posílen počet WIFI vysílačů. Ke stávajícím WIFI vysílačům na Mírovém náměstí a na veřejném prostranství Kociánka přibylo pokrytí v areálu koupaliště.   Na ochozu rozhledny návštěvníci nově najdou panoramatické tabule s vyobrazením viditelného terénu a vzdáleného pohoří. V panoramatech jsou zakresleny kóty jednotlivých vrcholů a kilometrové vzdálenosti od Ústí nad Orlicí. V rámci projektu vznikl dokumentární film o Hernychově vile, který mapuje historii vily a životní osudy jejího majitele, Floriana Hernycha. Tvůrci pojali projekt jako dynamický, hraný dokument filmového stylu vyprávění. Obsahuje letecké záběry, časosběry, kamerové jízdy, dramatickou hudbu i herecké akce.   Celkové náklady na realizaci projektu představovaly necelých 850 tis. Kč. Z této částky bylo 85 % nákladů, tedy cca 720 tis. Kč, hrazeno z výše uvedeného Operačního programu přeshraniční spolupráce z Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis.   Veškeré informace k okruhu jsou k dispozici na www.ustinadorlici.cz, kde jsou doplněny virtuálními prohlídkami jednotlivých zastavení okruhu. Tištěné propagační materiály k celému okruhu jsou pro návštěvníky připraveny v Informačním centru města a Hernychově vile. Obrázek  
news list