Přejít na obsah

23. ZASTUPITELSTVO ŘEŠILO NĚKOLIK ZÁSADNÍCH BODŮ

23. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí se uskutečnilo v pondělí 23. června v Kulturním domě. Na programu jednání bylo několik stěžejních bodů ke kterým se rozvinula diskuze napříč politickým spektrem.   Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Ústí nad Orlicí - revitalizace centra Městské památkové zóny Ústí nad Orlicí". Realizací tohoto projektu dojde k vytvoření parku (centra) určeného široké veřenosti především k odpočinku a zároveň umožní propojení s ulicí Husova a tím propojení náměstí a Roškotova divadla. Projekt bude realizován ve třech etapách jak jsme již informovali z předchozího jednání.   Dalším zásadním bodem jednání byly informace o možných variantách regulace hazardu na území města. Zastupitelé byli seznámeni s možností regulace prostřednictvím obecně závazné vyhlášky a možností vyhlášení místního referenda k vyjádření názoru občanů města. Tato regulace bude mít také vliv na rozpočet města, který touto regulací příjde o část ročních příjmů. Referendum by se mohlo uskutečnit v termínu voleb do obecních zastupitelstev v říjnu tohoto roku a rozhodovat o něm bude zastupitelstvo města v září.   Dále byli zastupitelé informováni o změně užívání budovy bývalého internátu SZŠ pod nemocnicí pro potřeby Stacionáře. O získání budovy jsme informovali v roce 2013. Současné prostory Stacionáře v budově na ulici T.G.M. vyžadují opravy a rekonstrukce. Stacionář by se tak měl přestěhovat do prostor bývalého internátu, který potřebám klientů vyhovoval lépe.   Kromě dalších bodů jednání  informoval starosta o stavu rekonstrukce ulice T.G.M., ta by měla být zahájena v červenci a stavu situace kolem opravy a případné rekonstrukce staré výpravní budovy na hlavním nádraží. Bohužel podle posledních informací se zdá, že se oprava ani rekonstrukce nestihne v rámci stavby "Průjezdu železničním uzlem Ústí nad Orlicí" a není jisté zda bude historická budova vůbec opravena. Situace se však den ze dne může změnit.   Jednání zastupitelstva bylo starostou ukončeno po třech hodinách. Usnesení naleznete v nejbližších dnech na našem webu. Příští zasedání, poslední v tomto volebním období, se s ohledem na připravované místní referendum k omezení hazardu uskuteční  8. září 2014.
news list