Přejít na obsah

SLAVILI TRADIČNÍ SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí v neděli oslavila tradiční slavnost Těla a krve Páně, která je lidově označována podle dřívějšího názvu „Boží tělo" a jejíž počátky sahají do 13. století. Typickou součástí této slavnosti je průvod, v němž se nese proměněná hostie, vystavená v monstranci, doprovázená nebesy, zpěvem, družičkami, někdy též krojovanými účastníky nebo hudbou; kostel a jeho vchod se v našem prostředí zdobí břízkami.   Po mši svaté zahájené v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie vyšel průvod k soše svatého Floriana a odtud na náměstí, kde děkan Vladislav Brokeš požehnal celému městu. Procesí doprovodil zpěv Cecilské hudební jednoty i zvonění kostelních zvonů. Eucharistie (díkuvzdání - jedna ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista) byla nesena v monstranci z roku 1942, zhotovené podle návrhu architekta prof. Jana Sokola. Do ulic města se eucharistický průvod vrátil poprvé od roku 1968 – dosud se konal v kostele nebo v jeho těsné blízkosti, v prostoru starého hřbitova.
news list