Přejít na obsah

Podrobný program 23. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

   
   
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 23. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 23.6.2014
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
3. TAJ/1 - Informace o splněných usneseních ZM
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
640 15:20
  Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2013    
4. FIN/1 Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2013
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
641 15:25
  Finanční záležitosti    
5. FIN/2 - Návrh na poskytnutí dotace Československé obci legionářské
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
642 15:40
6. FIN/3 Návrh na poskytnutí zápůjčky z FRB pro K. Š. a R. A.
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
643 15:45
7. FIN/4 Návrh na poskytnutí dotace obci Sopotnice
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
644 15:50
8. FIN/5 Návrh na schválení rozpočtových změn
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
645 15:55
9. OŠKCP/1 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
646 16:00
10. OŠKCP/2 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
647 16:05
  Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Ústí nad Orlicí - revitalizace centra Městské památkové zóny Ústí nad Orlicí"    
11. TAJ/2 - Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Ústí nad Orlicí - revitalizace centra Městské památkové zóny Ústí nad Orlicí".
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
648 16:10
  Majetkoprávní úkony    
12. MPO/1 - Kupní smlouva v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí - SŽDC
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
649 16:15
13. MPO/2 - Kupní smlouva v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí - manž. J.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
650 16:20
14. MPO/3 - Kupní smlouva (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
651 16:25
15. MPO/4 - Smlouva o převodu nemovitostí č. 4001Hks14/50
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
652 16:30
16. MPO/5 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
653 16:35
17. MPO/6 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu T.G.Masaryka 168/1
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
654 16:40
18. MPO/7 - Smlouva o poskytnutí příspěvku na financování výstavby technické infrastruktury - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
655 16:45
19. MPO/8 - Kupní smlouva na výkup p.p.č. 432/5 a st.p.č. 411 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
656 16:50
20. MPO/9 - Dohoda o spolupráci na projektu - SŽDC
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
657 16:55
21. MPO/10 - Žádost o prominutí poplatku z prodlení z neplacení nájemného
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
658 17:00
22. MPO/11 - Převod členských práv a povinností vztahujících se k družstevním bytům
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
659 17:05
23. MPO/12 - Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o nájmu nemovitosti pozemkových parcel v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
660 17:10
  Informace o možné regulaci hazardu    
24. TAJ/3 Informace o možné regulaci hazardu
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby: Ing. Jozef Polák, Mgr. Marian Rada, Ing. Martin Faltus
661 17:15
  Různé    
25. TAJ/4 - stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014-2018
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
662 17:20
26. TAJ/5 - Návrh na neuplatnění práva na náhradu škody
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
663 17:25
27. OSS/1 Změna užívání budovy ČSA 262 pro potřeby PO Stacionář
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
664 17:30
28. SÚ/1 - Návrh na pořízení Regulačního plánu "Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
665 17:40
29. KR/1 Informace "Koncepce zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH a výstavby krizového řízení"
Předkládá: Ing. Josef Nykodým
Přizvané osoby:
666 17:45
30. Různé - informace vedoucích
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace ŠKCP o provedené kontrole v Golf Clubu UNO
Informace MPO
  17:50
31. Různé - informace starosty
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Požadavek zastupitele města Zdeňka Nezvala ze dne 6.4.2014
  18:00
32. Různé - korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Žádost a informace z Domova důchodců Ústí nad Orlicí
Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku - povodně Obec Sopotnice
Žádost o prominutí odvodu a penále - dotace T. Stránská
Žádost o finanční podporu L. Johanidesové
Žádost o pomoc s provozem - ZS Pasíčka
  18:10
33. Různé - zápisy OSV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OSV Černovír - 15.5.2014
OSV Kerhartice - 29.4.2014
OSV Knapovec - 9.4.2014
OSV Knapovec - 14.5.2014
  18:20
34. Různé - zápis KV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
KV č. 18 - 28.4.2014
KV č. 19 - 9.6.2014
  18:30
35. Různé - zápis FV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
FV č. 26 - 18.6.2014
  18:35
36. Závěr
Předkládá: Starosta
  18:40

news list