Přejít na obsah

Město Ústí nad Orlicí intenzivně jedná o navýšení zastavování vlaků v Ústí nad Orlicí

Vyzýváme všechny uživatele vlakové dopravy, kteří mají připomínky či podněty k této problematice, aby urychleně, nejpozději do 30.6.2014, podali na Město Ústí nad Orlicí zdůvodněný návrh na zastavování R, Ex, případně jiných vlaků, dosud v Ústí nad Orlicí nezastavujících, abychom tuto žádost mohli odeslat kompetentním orgánům k projednání.   JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1.místostarosta města   Připomínky adresujte na e-mail : espandrz@muuo.cz, nebo na mob.: 777 736 562
news list