Přejít na obsah

Začala stavba nového sběrného dvora

Jak jste si mohli všimnout došlo v posledních dnech ke změnám ve sběrném dvoře na odpad v ulici Královehradecká. Změny souvisí se zahájením stavby nového sběrného dvora v areálu Komunálních služeb městské společnosti TEPVOS, který nahradí stávající Stanoviště mobilních kontejnerů na odpad. Stavba by měla probíhat po celé druhé pololetí a bude ukončena před závěrem roku 2014. Celou akci bude provádět královéhradecká firma, která vyhrála výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že výstavba bude probíhat právě v místech současného umístění kontejnerů, je přesunuto stanoviště kontejnerů na odpad do jiné části areálu Komunálních služeb. Vjezd do areálu je stejný jako doposud, z ulice Královéhradecké, výjezd je pak veden do ulice Zborovské. Průjezd areálem je tedy pouze jednosměrný. V souvislosti se stavbou  však nedochází k  žádným omezením kapacity, změně druhů odebíraného odpadu a ani k omezení provozní doby. Kompletní rekonstrukce sběrného dvora si vyžádá celkové náklady ve výši přes 18 milionů korun. Na financování stavby se podařilo získat dotace ze Státního fondu životního prostředí a to ve výši 90 procent celkových uznatelných nákladů. Po novém roce se tak občanů našeho města mohou těšit na přehlednější a moderní sběrný dvůr.     
news list