Přejít na obsah

KONAL SE ČESKÝ VIDEOSALON A ZLATÉ SLUNCE

61. ročník Celo­státní sou­těž nepro­fe­si­o­nální fil­mové tvorby ČESKÝ VIDEOSALON a 11. ročník soutěže ve školním filmu ZLATÉ SLUNCE se ve dnech 12. – 14. června konal již po jedenácté v Ústí nad Orlicí. Letos poprvé probíhaly všechny soutěžní dny pouze v Kulturním domě a filmaři měli tak vše pod "jednou střechou". Kromě projekce soutěžních filmů byly pro mladé filmaře ZLATÉHO SLUNCE připraveny workshopy na kterých se mohli seznámit s různými filmařskými technikami a během dvou dnů pracovali na několika filmech natáčených přímo ve městě. ČESKÝ VIDEOSALON, soutěž dospělých pak byla zahájena v pátek v podvečer. V sále Kulturního domu probíhala po celý pátek a sobotní dopoledne projekce soutěžních filmů, které do tohoto celostátního kola postoupily z kol krajských a stejně jako na předcházejících kolech tak u nás hodnotila soutěžní snímky odborná porota.   Společenský večer spojený s vyhlašováním a předáváním ocenění 61. ČESKÉHO VIDEOSALONU proběhl v sobotu 14. června. Vyhlašovaly se výsledky jednotlivých kategorií od videoklipů přes experimenty, reportáže až po hlavní kategorii dokumenty. V té nakonec odborná porota vyhlásila vítězný snímek Bohuslava Cihly nazvaný "Lyžař Lysohorský". Cenu starosty města Ústí nad Orlicí si odnesl Miroslav Šolc za film "Suchý důl, č.p. 1, Šolcovna".
news list