Přejít na obsah

ODHALILI PLASTIKU VĚNOVANOU EVĚ VEVERKOVÉ

Ve středu 11. června se v Hernychově vile uskutečnilo odhalení plastiky nazvané "Tančící Eva" věnované coby pocta Evě Veverkové, zakladatelce souboru C-Dance a její mamince Evě Štanclové, zakladatelce tanečního oboru v Ústí nad Orlicí. Autorem kované plastiky na pískovci je kovář František A. Bečka. Zároveň předal starosta města Petr Hájek Evě Štanclové čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam Evě Veverkové. Plastika bude trvale umístěna v prosklené části Hernychovy vily.   Na plastiku je možné přispět finančním darem na účet 8420060217 / 0100. Do zprávy pro příjemce je možné napsat heslo "EVA", případně zmínit jméno dárce.
news list