Přejít na obsah

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 

Místo konání:  Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek Smetanova čp. 510   Termín konání:  pondělí 23. června 2014 od 15:00 hodin  

Program:

1. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2013 2. Finanční záležitosti 3. Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Ústí nad Orlicí – revitalizace centra Městské památkové zóny Ústí nad Orlicí“ 4. Majetkoprávní úkony 5. Informace o možné regulaci hazardu 6. Různé       Petr Hájek starosta města
news list