Přejít na obsah

ŘEDITELSKÝ KONTROLNÍ DEN NA STAVBĚ KORIDORU

Ředitelský kontrolní den stavby "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" spojený s prohlídkou celé stavby se uskutečnil v pondělí 9. června. Úderem 10 hodiny dopolední přijel ke staré výpravní budově zvlášť vypravený vlak, který do Ústí nad Orlicí přivezl zástupce několika institucí a společností. Ve čtyřicetičlenné skupině nechyběl ani generální ředitel Správy železničních dopravních cest a ředitel Stavební správy Olomouc, dále zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Hospodářské komory, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, starosta našeho města, zástupci Českých drah a zhotovitele stavby.   Na programu kontrolního dne byla kontrola postup prací dle harmonogramu, při této bylo vytipováno celkem 5 zastávek u konkrétních objektů, kde byli všichni seznámeni s postupy stavby konkrétně specifiky daných stavebních objektů a problémy spojené s jejich výstavbou. Následovalo společné jednání na které se mimo jiné hovořilo také o staré výpravní budově konkrétně o možných řešeních využití a možnost její rekonstrukce.   Aktuální data dokončování jednotlivých částí stavby jsou následující. Silniční estakáda k nové výpravní budově na kerhartickou stranu bude uvedena do provozu k 31.srpnu, provoz na obou kolejích nové železniční estakády začne postupně v polovině srpna a začátkem září a zároveň bude do provozu uvedeno také přednádraží, vstupní objekt, podchod a ostrovní nástupiště číslo 1 a 2.
news list