Přejít na obsah

NA KOCIÁNCE SE KONALO DUHA SHOW

V neděli 8. června se konala akce Domu dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí nazvaná DUHA SHOW. Dříve "Zahradní slavnost" je tradiční slavnostní ukončení kroužků Domu dětí a mládeže. Akce se konala v amfiteátru na Kociánce a na programu bylo vystoupení tanečních, sportovních a uměleckých kroužků. Slavnost začala ve 14h hodin a během následující hodiny a půl se na ni vystřídalo 11 vystoupení a představilo asi 100 dětí a mladých lidí. Novinkou a asi největší zajímavostí bylo vystoupení dívek a žen z kroužku Znakový jazyk, které předvedly písničku Cesta od Richarda Krajča a Tomáše Kluse ve znakovém jazyce. Další novinkou letošní show bylo předání triček s logem DDM DUHA zasloužilým vedoucím kroužků a také dětem, které reprezentovaly DDM DUHA na různých soutěžích nebo které velmi dobře pracují ve svých kroužcích.   Dům dětí a mládeže DUHA otevřel v tomto školním roce 68 zájmových útvarů, které navštěvovalo celkem 865 účastníků, z toho 770 dětí a mladých lidí do 18 let. Necelá stovka připadá na dospělé, pro které DDM DUHA letos připravil 10 kurzů. Nabídka kroužků na příští šk. rok vyjde jako každoročně v zářijových ústeckých listech.