Přejít na obsah

STAROSTA SE PO DRUHÉ SEŠEL S VÁLEČNÝMI VETERÁNY

Na základě loňského setkání dosud žijících veteránů II. světové války se starostou Města Ústí nad Orlicí vzešel společný záměr toto setkání v květnový dnech připomínajících konec války v Evropě pravidelně opakovat.  Ve čtvrtek 29. května proto na druhé setkání přijali pozvání plk. Vasil Timkovič, veterán z východní fronty, npor. Božena Ivanová, veterán z východní fronty, npor. Jaromír Novotný, člen partyzánské skupiny z Vysočiny a dále vedení Československé obce legionářské Jednoty Ústí nad Orlicí, jejíž jsou všichni váleční veteráni členy. Pozvání také přijali zástupci Čs. svazu bojovníků za svobodu, Okresního výboru v Ústí nad Orlicí.    Váleční veteráni zavzpomínali na bojové osudy své a svých druhů a posteskuli si nad nezájmem současné mladé generace o novodobou historii, kde pamětníků každým dnem ubývá a za několik let již nebude přímých svědků II. světové války.   Na letošní rok připadá významné výročí 100 let od založení československých legií. V rámci projektu nazvaného "Legie 100" připravuje Jednota obce legionářské v nejbližším období pietní vzpomínkový akt u příležitosti výročí bitvy u Zborova dne 2.července 2014 u pamětní desky padlým legionářům umístěné na budově radnice a 4. července pietní akt spojený s položením věnců a čestnou salvou u památníku obětem obou válek před kerhartickým hřbitovem. Dále výstavu „Československé legie a První republika" v prostorách městské knihovny v období září až říjen 2014, na podzim rovněž v městské knihovně bude následovat beseda o čs. legiích.
news list