Přejít na obsah

Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí připravil na úterý 20. května pro žáky základních škol okresu Ústí nad Orlicí soutěž v poskytování první pomoci pod názvem Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků. Soutěž se konala v centru města Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Do soutěže bylo přihlášeno za I. stupeň 10 družstev a za II. stupeň pak 5 družstev vždy po 5 dětech.   Pro děti bylo připraveno několik soutěžních stanovišť s první pomocí, kde musely prokázat své znalosti při ošetření různých poranění např. odřenin, cizí těleso v dlani (střep), zástava dechu a krevního oběhu, astmatický záchvat, a jiných. Dále musely prokázat znalosti z obvazové techniky, dopravy postižených nebo znalosti z dopravní výchovy, poznávání léčivých rostlin a historie ČK a ČP.     Výsledky soutěže: I. stupeň -  (1. - 5 ročník)
1. místo Základní škola Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
2. místo Základní škola Nádražní Česká Třebová
3. místo Základní škola Horní Heřmanice    II. stupeň - (6. – 9. ročník)
1. místo Základní škola Horní Heřmanice

2. místo Základní škola U Dvora Letohrad
3. místo Základní škola Dobrovského Lanškroun    Vítězná družstva  budou Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí a okres Ústí nad Orlicí reprezentovat na regionální soutěži mladých zdravotníků pro Pardubický a Královéhradecký kraj v Ústí nad Orlicí, která se uskuteční dne 10. června 2014
news list