Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
Záměr změny v nájemním vztahu st.p.č.3090 v Ústí nadOrlicí Záměr zde 09.04.2019 29.04.2019 Eva Procházková
VV - OOP přechod. Úprava provozu - ul. Nová, Polní, Stavebníků, Popradská ÚnO Veřejná vyhláška zde 09.04.2019 26.04.2019 Miloslava Bartošová
Přehled usnesení 17. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 8.4.2019 Ostatní zde 09.04.2019 25.04.2019 Bc. Karina Habrová
VV-OOP přechodná úprava provozu - silnice I/14, II/360, III/36013, III/36012 v Ústí n. Orlicí, Dlouhá Třebová, Přívrat, Řetová, Řetůvka Veřejná vyhláška zde 08.04.2019 25.04.2019 Miloslava Bartošová
VV - OOP přechodná úprava provozu - silnice II/360 na Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 08.04.2019 25.04.2019 Miloslava Bartošová
Nález č. 7/2019 (hotovost) Ostatní zde 04.04.2019 07.05.2019 Jitka Urbanová
VV - OOP rozhodnutí o odchylných ustanoveních lesního zákona Úřední deska zde 05.04.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Ústí nad Orlicí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 Ostatní zde 03.04.2019 27.05.2019 Bc. Radomíra Hájková
VV: Zveřejnění návrhu Územního plánu Brandýs nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 28.03.2019 16.05.2019 Lukáš Franz
Rozpočtová opatření č. 1 - 11 k rozpočtu města na rok 2019 Oznámení zde 28.03.2019 31.03.2020 Ing. Petra Brejšová