Přejít na obsah

Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
Záměr prodeje pozemku p.č. 96/2 v k.ú. Hylváty Záměr zde 26.10.2021 12.12.2021 Bc. Jana Kolomá
Vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2022 Oznámení zde 26.10.2021 31.01.2022 Mgr. Karina Habrová
Vyhlášení dotačních programů města Ústí nad Orlicí pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče na rok 2022 Oznámení zde 22.10.2021 30.01.2022 Ing. Lucie Felgrová
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - v obci a k.ú. Brandýs nad Orlicí Ostatní zde 14.11.2021 16.12.2021 Exekutorský úřad Klatovy
Záměr pronájmu prostor určených k podnikání v č.p. 85 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr zde 14.10.2021 12.01.2022 Bc. Alena Hudečková
Záměr prodeje části p.p.č. 133/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí Záměr zde 12.10.2021 12.12.2021 Bc. Jana Kolomá
Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2021, kterým se vymezují úseky místních komunikací - chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2021/2022 pro územní obvod města Ústí nad Orlicí Oznámení zde 12.10.2021 31.03.2022 Zdeňka Nováková
Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2021 č. 114–128 Oznámení zde 04.10.2021 31.03.2022 Ing. Petra Brejšová
Smlouva o poskytnutí dotace do oblasti kultury, sportu a památkové péče pro rok 2021 - III. Oznámení zde 22.09.2021 30.09.2024 Ing. Dana Kličková
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1266/3 v k.ú. Hylváty Záměr zde 22.09.2021 12.12.2021 Bc. Jana Kolomá