Přejít na obsah Přejít na navigaci

Vítejte na platebním portále města Ústí nad Orlicí. Na tomto portále můžete provést on-line platbu místního či správního poplatku, pokuty, nájemného apod. prostřednictvím platební brány GoPay.

On-line platby prostřednictvím platební brány GoPay (tj. on-line platba platební kartou) probíhají po přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány. Při platbě platební kartou opíšete údaje z karty a ty potvrdíte. Městu Ústí nad Orlicí nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby (číslo karty, CVV kód), kromě informace o úspěšnosti či neúspěšnosti přijetí platby.

Pokud poplatník bude mít neuhrazené poplatky za komunální odpad/psy i za předchozí roky, tak jakákoliv přijatá platba od tohoto poplatníka uhrazená městu prostřednictvím tohoto portálu v daném roce bude použita přednostně na úhradu jeho dluhů z minulých let, byť poplatník označil, že chce hradit platbu za jiné období. Pořadí úhrad stanovuje ust. § 152 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

 

Identifikační údaje

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676
podatelna@muuo.cz
465 514 111