Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 5.2.2024
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:00
2. Připomínky k zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:10

Rozpočet města na rok 2024

3. FIN/1 - Návrh rozpočtu na rok 2024
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

15:20

Finanční záležitosti

4. FIN/2 - Poskytnutí zápůjčky SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s.
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

16:20

Dotace

5. OŠKCP/1 - Individuální dotace dané rozpočtem města Ústí nad Orlicí v roce 2024 - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:25

Majetkoprávní úkony

6. MPO/1 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - AGS Hylváty, s.r.o.
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:30
7. MPO/2 - Kupní smlouva - AGILE spol. s r.o.
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:35
8. MPO/3 - Záměr prodeje - AGILE spol. s r.o.
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:40
9. MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 2565/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:45
10. MPO - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přílohy:
Vytyčení hranice pozemků v lokalitě Za Vodou
Příloha č. 1 - Katastrální mapa
Příloha č. 2 - Vlastnictví města
Příloha č. 3 - Vytyčovací protokol

16:50

Různé

11. ORM/1 - Informace o průběhu investiční akce Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:

17:00
12. OSS/1 - Strategie rodinné politiky města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

17:05
13. TAJ - Informace tajemnice MěÚ
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přílohy:
Změny zákonů o územních samosprávných celcích podle novely č. 418/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024
Příloha č. 1 - Změny

17:15
14. STA - Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Pořádání ohňostrojů v Ústí nad Orlicí

17:20
15. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Žádost, dopravní obslužnost ul. Okružní

17:25
16. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
1. OV Knapovec - 4. 1. 2024
2. Zápis KV č. 5 ze dne 24. 1. 2024
Příloha č. 1 - Protokol k KV č. 5
3. Zápis Finanční výbor 31.1.2024

17:30
17. Závěr
Předkládá: Starosta

17:40