Přejít na obsah Přejít na navigaci

Česko-polské projekty

Z minulosti přes přítomnost do budoucnosti
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002547

Fotodokumentace projektu

Kulturní dědictví nás spojuje
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002474
 
Hlavním cílem projektu je oživení cestovního ruchu pomocí kulturního dědictví s využitím památek v Ústí nad Orlicí a Bystřici Kladské. V této oblasti vznikne česko-polská tematická trasa propagující církevní památky. V rámci projektu dojde k opravným a restaurátorským pracím na kapličkách Křížové cestě na Andrlův chlum a kapli sv. Floriana na Parkové hoře s následnou propagací projektu jako celku.

Podrobný popis projektu
Realizace projektu
Ukončení projektu


Kulturní památky – cesta ke společnému poznání
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002282

Hlavním cílem projektu je oživit cestovní ruch jako nástroj hospodářského růstu a zaměstnanosti česko-polského pohraničí. Projekt využívá potenciál významných kulturních památek v Ústí nad Orlicí a v Bystřici Kladské. Vznikne společný produkt v oblasti cestovního ruchu – česko-polská tematická trasa propagující zajímavé církevní turistické atraktivity na trase z Ústí nad Orlicí do Bystřice Kladské. Plánované propagační činnosti realizované několika způsoby tyto církevní atraktivity zviditelní.

Podrobný popis projektu
Realizace projektu
Ukončení projektu


„Ústí nad Orlicí – město mnoha možností“

Reg. číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/13.03703 

Město Ústí nad Orlicí ukončilo k 31.3.2015 realizaci mikoprojektu, jejímž cílem bylo vydání propagačních tiskovin o Ústí nad Orlicí. Vznikla brožovaná kniha o městě Ústí nad Orlicí a informační letáky zaměřené na historii města, na aktivity seniorů a rodin s dětmi. Dále byla vydána mapka města a pořízeny drobné propagační předměty.

Na začátku letošní turistické sezóny jsou nové tiskoviny k dispozici návštěvníkům v informačním centru města v budově radnice. Všechny letáky byly vydány v českém, anglickém, německém a polském jazyce.

Tento projekt je spolufinancován z česko-polského Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis OPPS ČR – PR 2007 – 2013.


„ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ - REGION NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ“

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.2.00/13.03912 

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s partnerským městem Bystřicí Kladskou realizuje v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 společné kulturní, vzdělávací, rekreační a sportovní aktivity související s propagací regionu. Účastníci projektu jsou děti, učitelé, senioři, zaměstnanci kulturních zařízení, zástupci samospráv, pracovníci městských úřadů, hasiči, amatérské umělecké soubory a obyvatelé měst partnerů.

Přehled jednotlivých aktivit projektu

Realizované aktivity projektu v období od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2015


Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000060
 
Anotace projektu: Předkládaný projekt si klade za cíl zvýšit intenzitu a prohloubit a rozšířit spolupráci institucí, komunit i občanů partnerských měst na různých platformách života. Aktivity projektu jsou zaměřeny na několik cílových skupin: pracovníky úřadů, žáky základních škol, členy hasičských sborů, pěveckých sborů, seniory a obyvatele partnerských měst a blízkého okolí. Při společných akcích dojde k vytvoření nových mezilidských kontaktů a trvalých partnerství. 

Aktivity projektu 2017 ZDE

Aktivity projektu 2018 ZDE

Aktivity projektu 2019 ZDE