Přejít na obsah Přejít na navigaci

Podpora rozvoje sociální práce města Ústí nad Orlicí

Podpora rozvoje sociální práce města Ústí nad Orlicí
 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015106
 
1.7.2020 - 30.6.2022
 

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu socialni fond


01.07.2020 - K datu 1.7.2020 začíná Město Ústí nad Orlicí realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce, a to jak v oblasti výkonu sociálně právní ochrany dětí, tak v přímé sociální práci s dospělými klienty MěÚ Ústí nad Orlicí, zejména zvýšením kvality výkonu soc. práce prostřednictvím zavádění inovativních metod sociální práce na podporu mezioborové a mezirezortní spolupráce a přímé sociální práce se systémem klienta, odbornou supervizí a rovněž odborným akreditovaným vzděláváním. Posílením profesních kompetencí osob z CS bude perspektivně dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými soc. vyloučením.


projekt ospod 2020 2022