Přejít na obsah

KONALO SE MÁJOVÉ SETKÁNÍ SBORŮ S DECAPODOU

Ve středu 11. května se v Základní umělecké škole Jaroslava Kocianu uskutečnil májový koncert souborů VOX COLORIS, ZLATÝ KLÍČEK A studentského symfonického orchestru DECAPODA. Na koncertu zazněla řada známých písní ve společném podání obou sborů. Následovaly skladby v provedení DECAPODY a nakonec několik společných písní.

 

Smíšený sbor Gymnázia Ústí nad Orlicí Vox coloris vznikl v roce 2011. Jeho sbormistryní je Lenka Barvínková. Sbor i přes svou nedlouhou historii neodmyslitelně patří ke kulturní prezentaci své domovské školy. Pravidelně vystupuje na jejích akcích, spolupracuje rovněž s dalšími uměleckými soubory v Ústí nad Orlicí i v okolí.

 

DPS Zlatý klíček pracuje při ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí. Tento „školní sbor" byl založen v roce 1968 a má tedy na škole mnohaletou tradici. Sbor je primárně určen pro žáky II. stupně, ale zpívají v něm i středoškoláci, kteří sborem prošli.
V průběhu let se sbor vyvíjel po stránce pěvecké techniky i ve výběru skladeb. V současné době jsou členové sboru schopni s ohromným temperamentem a nasazením zazpívat úpravy písní lidových, folkových a také díla klasického sborového repertoáru.
Několikrát se Zlatý klíček zúčastnil soutěžní přehlídky školních pěveckých sborů, kdy se v regionálním krajském kole umístil vždy ve zlatém pásmu. Koncertoval ve Francii, Polsku, Německu, na Slovensku, reprezentoval Pardubický kraj na 1. dětské olympiádě.

 

Symfonický orchestr Decapoda je se svými téměř šedesáti členy největším souborem na ZUŠ J. Kociana. Uplatňují se v něm pokročilí studenti oddělení smyčcových, dechových a bicích nástrojů. Základem jeho repertoáru jsou klasické skladby určené pro toto obsazení, které doplňují úpravy filmových a populárních melodií. Decapoda se stabilně umísťuje na předních místech národní soutěže školních orchestrů (2009 – 1. místo v ústředním kole). 


news list