Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 16. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme na 16. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.

Termín konání:   pondělí 13. února 2017 od 15:00 hodin

Místo konání:     Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova čp. 510, Modrý salonek

Navržený program:

  1. Finanční záležitosti
  2. Plán investičních akcí města na rok 2017
  3. Rozpočet města na rok 2017
  4. Dotace
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Různé
news list