Přejít na obsah

UZAVÍRKA HRÁDKU ZAČNE 24. DUBNA!

Upozorňujeme na uzavírku silnice II/315 v obci Hrádek v termínu od 24. dubna do 31. října 2017 z důvodu stavby "Modernizace silnice II/315 Hrádek - průtah" I. etapa - oprava konstrukčních vrstev vozovky, oprava povrchu vozovky silnice II/315, nová kanalizace a oprava mostu ev.č. 315-006.

Uzavřený úsek: od čp. 13 za křižovatkou se sil. III/3156 (směr Sudislav nad Orlicí) po most ev.č. 315-006 přes potok Husí krk

Objízdná trasa: po sil. I/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, sil. II/317, Choceň, sil. II/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, Hrádek a zpět.

Po dobu opravy mostu ev.č. 315-006 bude pro vozidla stavby, IZS a vozidla s povolením stavby využívána souběžná účelová komunikace ve vlastnictví Lesů ČR.


mapa hradek

Výlukové jízdní řády:

Linka 700905

Linka 700942

Linka 700920

Uzavírkou a objížďkou budou ovlivněny autobusové linkyč. 700905, 700920, 700942 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 

Linka 700905:

Objízdná trasa: linka pojede po své trase ze Sloupnice do Hrádku, kde se otočí a pojede po silnici III/36016 do Sloupnice, odtud po silnici II/360 do Ústí nad Orlicí.

Do linky je nově vložena zastávka: Sloupnice,,mostek.

Nebude obsloužena zastávka: Hrádek,,pod Hrádkem (nelze se otočit) a Ústí n.Orl.,Kerhartice,Pražská.

Ostatní zastávky v Kerharticích a v Ústí n. Orlicí  budou obslouženy některými spoji zájezdem z Ústí nad Orlicí.

Linka 700942:

Objízdná trasa: linka pojede po své trase z Brandýsu n. Orlicí do Hrádku, kde se otočí a pojede po silnici III/36016 do Sloupnice, odtud po silnici II/360 do Ústí nad Orlicí.

Nebudou obslouženy zastávky:

 Hrádek,,pod Hrádkem
Ústí n.Orl.,Kerhartice,Pražská
Ústí n.Orl.,Kerhartice,U splavu
Ústí n.Orl.,Kerhartice,střed
Ústí n.Orl.,Kerhartice,pošta
Ústí n.Orl.,Kerhartice,Perla
Ústí n.Orl.,Kerhartice,Pod lesem

 

Linka 700920:

Objízdná trasa: pojede po své trase z Vysokého Mýta do Hrádku, kde se otočí a pojede po silnici III/36016 do Sloupnice, odtud po silnici II/360 do Ústí nad Orlicí.

Do linky je vložena zastávka: Sloupnice,,mostek.

Nebudou obslouženy zastávky:

Hrádek,,pod Hrádkem
Ústí n.Orl.,Kerhartice,Pražská
Ústí n.Orl.,Kerhartice,U splavu
Ústí n.Orl.,Kerhartice,střed
Ústí n.Orl.,Kerhartice,pošta
Ústí n.Orl.,Kerhartice,Perla
Ústí n.Orl.,Kerhartice,Pod lesem

 

news list