Přejít na obsah

STAROSTOVÉ SE SEŠLI NA PRACOVNÍ PORADĚ

Porada starostů spádových obcí obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí se konala v úterý 13. června v Hernychově vile. Náplní porady bylo tradičně předání aktuálních informací o změnách a povinnostech legislativních a správních.

Zástupcům obcí byly prezentovány informace z několika odborů městského úřadu. Seznámili se s detaily novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, informování byli o možnostech využití veřejné služby a komunitním plánování. Představen byl také nový digitální povodňový plán města a správního obvodu nebo informace o novém Zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Každoroční porada přinesla starostům řadu důležitých sdělení týkajících se obcí a také jejich občanů.

IMG5730
IMG5727
IMG5740
IMG5735
IMG5743
IMG5741
IMG5744
IMG5748

news list