Přejít na obsah

VÝSTRAHA PŘED PÁDEM STROMŮ

Správa lesu města Ústí nad Orlicí varuje všechny návštěvníky lesů na Andrlově chlumu, aby při návštěvě této lokality chodili pouze po vyznačených cestách, v porostech se nachází velké množství poškozených stromů, které by mohly při dalším poryvu větru ohrozit návštěvníky.

Nedělní vichřicí byla zasažena celá oblast kopce a jenom na lesích v majetku Města Ústí nad Orlicí bylo poničeno dle prvotních odhadů na 200 m3 dřevní hmoty. Jelikož se často jedná o jednotlivé stromy nebo o shluk více stromů na špatně dostupných cestách, dá se předpokládat, že vývoz značné části dřeva, bude probíhat až za přispění prvního zámrazu. Do té doby těžaři stromy zpracují do takového stavu, aby se minimalizovalo riziko ohrožení.

Děkujeme za pochopení.

news list