Přejít na obsah

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

Informujeme o zápisech dětí do 1. tříd ústeckých základních škol a mateřských škol pro školní rok 2018/2019.

 

Zápisy dětí do 1. tříd ústeckých základních škol pro školní rok 2018/2019 

 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Zápis dětí do 1 . třídy ZŠ Bratří Čapků se uskuteční v pátek 27.4. od 14.00 do 17.00 hod a v sobotu 28.4. od 9.00 do 12.00 hod

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Komenského se uskuteční v úterý 24. dubna od 14.00 – 17.00 hodin a ve středu 25. dubna od 14.00 – 17.00 hodin.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Třebovská se uskuteční v úterý 24. dubna od 14.00 – 17.00 hodin a ve středu 25. dubna od 14.00 – 17.00 hodin.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75

Zápis dětí do 1 . třídy ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní se uskuteční v úterý dne 10. dubna 2018 v době od 14.00 -17.00.

 

Doklady nutné k zápisu dítěte:

  • žádost o přijetí k vzdělávání dítěte (dostane rodič v MŠ nebo na stránkách školy)

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • rodný list zapisovaného dítěte

Informace k případným odkladům

Na základě novely školského zákona a vyhlášky o základních školách upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, kteří budou žádat o odklad nástupu svého dítěte do první třídy, že je nutné přinést sebou k zápisu již zprávu z pedagogicko-psychologické poradny včetně vyjádření dětského lékaře o doporučení odkladu pro zapisované dítě. Pokud zákonný zástupce v termínu zápisu tyto doklady nedoloží, nebude možné odklad vyřídit.


Zápisy dětí do ústeckých mateřských škol pro školní rok 2018/2019

proběhne ve středu 2.5.2017 od 14.00 do 16.00 hodin 

od 9.00 do 16.00 hod - MŠ Klubíčko, MŠ Na Výsluní, MŠ u skřítka Jasánka

od 14.00 do 16.00 hodin - MŠ Černovír, MŠ Kerhartice, MŠ Knapovec, MŠ Lentilka

od 14.30 do 17.00 hod - MŠ Pod Lesem - proběhne v budově ZŠ Třebovská 

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o umístění svého dítěte v mateřské škole, přijdou v tomto termínu k zápisu.

Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky, musí přijít k zápisu rodiče všech dětí, které dosáhnou od 1.9.2017 do 31.8.2018 pátého roku věku a které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu.

Doklady nutné k zápisu dítěte:

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • vyplněnou žádost k zápisu (přihlášku), která je součástí přijímacího řízení (zde je nutné lékařské potvrzení)

Žádosti k zápisu si vyzvedněte od 1.4.2018 v příslušné mateřské škole nebo si vytiskněte z webových stránek školy. V případě dalších informací se obraťte na ředitelku mateřské školy. 

 

 

news list