Přejít na obsah

PŘEDVOLEBNÍ DISKUSE UPOZORNILA NA KOMUNÁLNÍ VOLBY

Malá scéna v Ústí nad Orlicí uspořádala v pondělí 1. října předvolební setkání lídrů volebních stran za Ústí nad Orlicí. Do pomyslné arény v Malé scéně přišlo nakonec sedm zástupců volebních stran a hnutí. Zástupci tří zbývajících stran se ze setkání omluvili.

Přítomní zástupci stran a hnutí se vyjadřovali k budoucím investicím v návaznosti na rozpočet města, rozhodování a střetu zájmů, struktuře řízení města a problémům ve městě a jejich řešení ze svého pohledu.

Ke slovu se dostala také veřejnost, která zaplnila hlediště Malé scéna. Diváci měli možnost klást lídrům dotazy k dané problematice. Diskusí provázel Petr Kulhavý.

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 5. a 6. října v Ústí nad Orlicí na celkem 17 okrscích. Volební místnosti se voličům otevřou v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Všechny volební strany dostaly také možnost vylepit své volební plakáty na samostatných plochách ve spodní části Mírového náměstí na betonových válcích označených číslem volební strany, které registrační úřad určil losem.

Oznámení voličům o místu a konání voleb naleznete ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/volby/2018/zm/plakat_volby-2018-final.pdf 

Podrobné informace o volebních stranách a jejich kandidátech za Ústí nad Orlicí naleznete na webu volby.cz ZDE: https://volby.cz/pls/kv2018/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=2&xnumnuts=5304&xobec=579891

Podrobné informace o organizaci voleb v našem městě naleznete na našem webu ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/cs/volby

IMG33651
IMG33782
IMG33692
IMG33811
IMG3371
IMG33731
IMG33831
IMG33861
IMG33941
IMG33901
IMG33971
IMG34011
IMG34041
IMG3408
IMG33282
IMG33262

 

news list