Přejít na obsah

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí pokračuje

eu socialni fond

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

 

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

V průběhu druhého období realizace projektu Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, který je zaměřen na podporu, rozvoj a udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě byly nadále průběžně naplňovány klíčové aktivity prostřednictvím profesního vzdělávání, výkonem sociální práce pod odbornou supervizí a rozvojem multidisciplinární spolupráce.

Profesní podpora je aktuálně zaměřena na porozumění výchovným stylům a jejich důsledkům pro vývoj dítěte a vztahů v rodině a na proces povzbuzování při práci s rodinou prostřednictvím pochopení chybných přesvědčení rodiče a rodičovských postojů, které brání změně v rámci rodinného systému. Pracovníci si osvojují dovednost pracovat s interpretacemi rodinného systému v duchu adlerovského přístupu, které jsou východisky pro posouzení dalších možností pro práci s rodinou, případně pro sanaci rodiny prostřednictvím funkčních postupů (např. podpora a dodávání odvahy, preventivní strategie). Dalším tématem, kterému se osoby z CS projektu, zaměstnanci veřejné správy věnující se rodinné a sociální problematice, věnují při profesní podpoře, je manipulace. V rámci vzdělávání se soc. pracovníci dozvědí, jak konkrétně manipulativní jednání vypadá, jak zapadá do kontextu dalších typů jednání a jaké jsou psychologické důsledky manipulativního jednání. Dále jak rozeznat osobu manipulátora a jaké techniky manipulátoři používají. Součástí je i nácvik dovedností obrany proti manipulativnímu jednání, pomocí něhož zvýší své kompetence v reakcích na konkrétní situace z vlastní praxe, a to jak v kontaktu s klientem, tak při řešení pracovních situací s kolegy či dalšími zainteresovanými stranami.

zpracoval: realizační tým projektu

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky