Přejít na obsah

SPOLEČNOST TEPVOS SE STĚHUJE DO NOVÝCH PROSTOR A ROZŠIŘUJE SLUŽBY

V pondělí 24. srpna se veřejnosti otevře nové Zákaznické centrum městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o. v nové budově v Královéhradecké ulici. Přestěhováním části společnosti z původního sídla v Hylvátech tak dochází k centralizaci všech poskytovaných služeb pro veřejnost.   Nové sídlo vzniklo rekonstrukcí bývalé provozní budovy v těsné blízkosti nového sběrného dvora. V přízemí je umístěno již zmiňované nové Zákaznické centrum pro veřejnost a v prvním patře jsou pak nové kancelářské prostory společnosti. Toto zázemí budou využívat zaměstnanci, kteří nyní pracují v budovách na ulicích Třebovská a Heranova. „Centralizace zaměstnanců správy společnosti do jednoho místa přinese navíc finanční úspory, protože současné budovy, které by vyžadovaly v blízké době větší opravy, budou odprodány“, upřesnil informaci jednatel společnosti Ing. Václav Knejp.   Občané města Ústí nad Orlicí tak budou moci na jednom místě pohodlně vyřídit veškeré záležitosti, které potřebují – přihlášky k odběru vody, platby vodného, záležitosti hrobových míst apod. “V současné době se připravuje možnost uhradit na přepážkách zákaznického centra také místní poplatky, které je nyní možné platit pouze na radnici. V těsné blízkosti nové budovy je rovněž zřízeno zákaznické parkoviště“, doplnil informace starosta města Petr Hájek.   Ve zkušebním provozu bude zákaznické centrum otevřeno denně od 8 do 17 hodin a podle následného zájmu veřejnosti se bude rozhodovat o rozšíření provozní doba na sobotu.   Více informací o poskytovaných službách, důležité kontakty a potřebné informace naleznete na webu http://www.tepvos.cz/.  
news list