Přejít na obsah

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2019

V pondělí 11. února se v Kulturním domě konalo 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2018 – 2022. Kromě majetkoprávních a finančních záležitostí schvalovali zastupitelé například plán investičních akcí na rok 2019 a rozpočet města na rok 2019.

„Naše město bude v letošním roce hospodařit s 364 miliony, přičemž očekávané příjmy představují téměř 333 milionů korun. Rozpočet je tedy navržen jako schodkový. Schodek ve výši 31 milionů je kryt přebytkem loňského roku a dlouhodobým úvěrem, který byl přijat v roce 2018 na dokončení výstavby stabilizačních bytů na Dukle a nebyl dosud čerpán“ informoval starosta města Petr Hájek.  

Nedílnou součástí rozpočtu města je podrobný soupis stavebních investic a oprav, které budou v průběhu roku realizovány v celkové výši téměř 101 milionů korun. „Investice letošního roku jsou zaměřeny zejména na dokončení staveb zahájených v loňském roce. Jedná se o rekonstrukci objektu bývalého domova mládeže zdravotnické školy za účelem přemístění Stacionáře, dále pak již zmíněnou rekonstrukci bývalé ubytovny v lokalitě Dukla, kde vzniká dvacet sedm stabilizačních bytů a modernizaci evakuačních výtahů v Centru sociální péče. Dokončeny budou akce rekonstrukce ulice Příkopy, zateplení MŠ Na Výsluní a dovybavení sběrného dvora v areálu společnosti Tepvos. Investiční výdaje na uvedené stavby představují v rozpočtu města 66 milionů korun,“ sdělil starosta města Petr Hájek. „Je nezbytné připomenout, že akce přemístění Stacionáře je podpořena dotací z programu IROP ve výši 90 % uznatelných výdajů,“ upřesnil starosta, který řídí činnost odboru rozvoje města.  

Na běžnou údržbu chodníků, komunikací a mostů je v rozpočtu vyčleněno téměř 7 mil. Kč. Na opravu školských zařízení a budov v majetku města, obnovu kulturních památek, obnovu a doplnění městského mobiliáře, dětských hřišť a odpočinkových lokalit je určeno celkem 7,5 mil. Kč. „Město samozřejmě také myslí na projektovou přípravu nových staveb a na rozvoj města obecně. Na nové projekty související s novým volebním obdobím je v rozpočtu vyčleněno 9 milionů. V plánu investic jsou dvě nové akce, jedná se o statické zajištění budovy Malé scény a obnovu hráze nádrže Dolní Houžovec. Na záměr výstavby domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly 01 je v rozpočtu vytvořena účelová rezerva ve výši 12 milionů korun. O případném zahájení stavby rozhodne zastupitelstvo v září letošního roku, a to na základě vysoutěžené ceny díla a ukončeného dotačního řízení programu Ministerstva pro místní rozvoj,“ doplnil starosta města.  

Zasedání 3. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ukončil starosta po více jak 2 hodinách jednání. Další zasedání je předběžně plánováno na 15. dubna 2019.

IMG3974
IMG3989
IMG3994
IMG4003
IMG3979
IMG3996
IMG4001
IMG4006
IMG4009
IMG4010
IMG4014
IMG4020
IMG4023

news list