Přejít na obsah

KONALO SE OBLASTNÍ KOLO WOLKROVA PROSTĚJOVA

Mariana Matějčíková

14. února se v Ústí nad Orlicí konalo oblastní kolo festivalu poezie Wolkrův Prostějov. V Kulturním domě se tohoto kola se účastnilo 10 studentů ze 4 škol regionu. Konkrétně se jednalo o gymnázia z Ústí nad Orlicí a Vysokého Mýta a Základní uměleckou školu ze Žamberka. Soutěž byla rozdělena do 2 kategorií.

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejlepších sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností. Sóloví recitátoři jsou nominováni z krajských postupových přehlídek WP, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Kulturní klub DUHA Prostějov ve spolupráci s městem Prostějov a Městským divadlem v Prostějově.

Výsledky I. kategorie:

Kristýna Flidrová – postup do krajského kola do Pardubic

Martin Procházka – uděleno „Čestné uznání“ + postup do krajského kola do Pardubic

Mariana Matějčíková– udělen „Diplom“ + postup do krajského kola do Pardubic

Výsledky II. kategorie:

Veronika Malínková - postup do krajského kola do Pardubic

Dominik Štark - postup do krajského kola do Pardubic

Martina Lehká – udělen „Diplom“ + postup do krajského kola do Pardubic

Tomáš Sourada – udělen „Diplom“ + postup do krajského kola do Pardubic

Klára Dostálková uděleno „Čestné uznání“ + postup do krajského kola do Pardubic

IMG4233
IMG4236
IMG4239
IMG4237
IMG4241
IMG4246
IMG4247
IMG4256
IMG4252
IMG4255

 

news list