Přejít na obsah

4. ZASTUPITELSTVO SCHVALOVALO NEJEN DOTACE

V pondělí 15. dubna zasedalo počtvrté ve volební období 2018-2022 Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. Na začátku jednání byl prezentován Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí s analýzou financí a ratingem. Dle závěru finanční analýzy hospodaří město s finančními prostředky velmi dobře a stejně tak se také stará o svůj majetek. V rámci období mezi lety 2012 – 2018 se rating hodnotící finanční zdraví města postupně zlepšuje.

Další zásadní body v rámci jednání byly dotace. Zastupitelé schvalovali dotace na kulturní aktivity, pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací a jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019 a řadu další. Mezi schválenými body nechyběla ani dotace určená na podporu Nadačního fondu "S námi je tu lépe!" při Orlickoústecké nemocnici a to na projekty "Efektivní léčba cévních uzávěrů" pro radiodiagnostické oddělení a "Učíme rodiče křísit" - 4 modely kojence na nácvik kardiopulmonální resuscitace pro dětské oddělení v celkové výši 200 tisíc korun.

Zastupitelé také schválili podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci akce "Výstavba Domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí " z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, DT1 - Revitalizace a výstavba.

Na samotný závěr zasedání byli všichni přítomní seznámeni se stavem lesů v majetku města Ústí nad Orlicí. Nejen městské lesy výrazně v posledních letech ohrožuje lýkožrout a další škůdci. Na kalamitu, kterou způsobuje přemnožení těchto škůdců, sucho a vysoké teploty upozornil zastupitele správce lesů. Opatření, která mohou částečně omezit tento problém jsou pěstování různorodých a různověkých porostů, maximální ochrana proti škůdcům, zadržování vody v krajině a přírodě blízké a šetrné hospodaření.

5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je plánováno na 24. červen 2019.

IMG8980
IMG8986
IMG8983
IMG8988
IMG9003
IMG89931
IMG8989
IMG89961
IMG8994
IMG9006
IMG9000

 

 

news list