Přejít na obsah

POPLATKY ZA ODPAD A PSA SPLATNÉ DO KVĚTNA

Upozorňujeme občany města na blížící se termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů. Termín splatnosti obou místních poplatků je 31.05.2019. 

Bližší informace poskytne referentka Iva Doležalová, e-mail dolezalova@muuo.cz, telefon 465 514 210.

 

news list