Přejít na obsah

PO JEDENÁCTÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 21. září se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí uskutečnilo 11. zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2018-2022. Na samém úvodu byla zastupitelům představena nová tajemnice městského úřadu, Mgr. Gabriela Mánková, která funkci vykonává od 1. září.

V rámci programu jednání byly projednávány finanční a majetkoprávní záležitosti. Samostatným bodem jednání bylo schválení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí. Změna se zaměřuje na celkem 7 lokalit, u kterých dochází ke změnám. Podrobný popis změn bude uveřejněn na Úřední desce a následně bude kompletní změna umístěna ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/strategicke-dokumenty/uzemni-plan/novy-uzemni-plan-2.

Dále starosta města Petr Hájek informoval o průběhu stavby Domu dětí a mládeže a technické infrastruktury v areálu Perly 01. Dokončení stavby se posouvá po první poloviny roku 2021.

Představena byla také příprava revitalizace parku u Roškotova divadla. Vlastní realizace revitalizace by mohla být zahájena na jaře roku 2022.

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Následující zasedání je předběžně plánováno na 7. prosince.

IMG3111
IMG3140
IMG3150
IMG3154
IMG3113
IMG3117
IMG3119
IMG3115
IMG3125
park
DJI0016
DJI0005
DJI0025

news list