Přejít na obsah

DOTACE MĚSTA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany tři nové dotační tituly pro rok 2021, tentokrát v oblasti životního prostředí. Fyzické i právnické osoby mohou podávat přihlášky od 1.3.2021 do 30.6.2021 do programů:

1. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021 

2. Podpora instalace zelených fasád na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021 

3. Podpora instalace zelených střech na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021

Výše maximální podpory z uznatelných nákladů je 50 tis. Kč pro jedno přihlášení v každém z programů pro jednoho žadatele. Přihlášky s projekty a na základě nich vypracované dotační smlouvy budou v Radě města projednány do 31.8.2021. Dotační podmínky se všemi informacemi a přihlašovací formuláře najdete na našich webových stránkách www.ustinadorlici.cz v sekci "Město" - "Dotace města" - "Životní prostředí"

news list