Přejít na obsah
Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2021
 

Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany tři nové dotační tituly pro rok 2021, tentokrát v oblasti životního prostředí. Fyzické i právnické osoby mohou podávat přihlášky od 1.3.2021 do 30.6.2021 do programů:

1. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021 

2. Podpora instalace zelených fasád na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021 

3. Podpora instalace zelených střech na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021

Výše maximální podpory z uznatelných nákladů je 50 tis. Kč pro jedno přihlášení v každém z programů pro jednoho žadatele. Přihlášky s projekty a na základě nich vypracované dotační smlouvy budou v Radě města projednány do 31.8.2021. 


1. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021

 
2. Podpora instalace zelených fasád na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021
 
 
3. Podpora instalace zelených střech na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021