Přejít na obsah
Dotace města Ústí nad Orlicí v životním prostředí v roce 2023

Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany dotační titul „Podpora životního prostředí na území města Ústí nad Orlicí v roce 2023“ se čtyřmi oblastmi podpory. Fyzické i právnické osoby mohou podávat přihlášky dvoukolově:

1. kolo: příjem přihlášek od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023

2. kolo: příjem přihlášek od 1. 6. 2023 do 30. 8. 2023

Do oblastí podpory:

  1. Podpora instalace čistíren odpadních vod na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky nemovitostí v pořízení nejlepších dostupných technologií k zneškodňování odpadních vod v souladu se zákonem o vodách č. 254/2001 Sb.

  2. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.

  3. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých fasád na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.

  4. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých střech na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.

Výše maximální podpory z uznatelných nákladů v roce 2023 je 50 tis. Kč pro jedno přihlášení z každé oblasti podpory, pro jednoho žadatele. Přihlášky s projekty a na základě nich vypracované dotační smlouvy budou v Radě města projednány:

1. kolo: projednání v Radě města do 31. 5. 2023

2. kolo: projednání v Radě města do 31. 10. 2023

Tiskopisy:


Přehled poskytnutých dotací v roce 2021 a 2022