Přejít na obsah
Dotace města Ústí nad Orlicí v životním prostředí v roce 2023
Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany dotační titul „Podpora životního prostředí na území města Ústí nad Orlicí v roce 2024“ se čtyřmi oblastmi podpory. Fyzické i právnické osoby mohou podávat přihlášky dvoukolově:
 
1. kolo: příjem přihlášek od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2024
 
2. kolo: příjem přihlášek od 1. 6. 2024 do 31. 7. 2024
 
Do oblastí podpory:
  1. Podpora instalace čistíren odpadních vod na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky nemovitostí v pořízení nejlepších dostupných technologií k zneškodňování odpadních vod v souladu se zákonem o vodách č. 254/2001 Sb.

  2. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.

  3. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých fasád na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.

  4. Podpora instalace zelených rostlinami porostlých střech na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.
Výše maximální podpory z uznatelných nákladů v roce 2023 je 50 tis. Kč pro jedno přihlášení z každé oblasti podpory, pro jednoho žadatele. Přihlášky s projekty a na základě nich vypracované dotační smlouvy budou v Radě města projednány:
 
1. kolo: projednání v Radě města do 30. 4. 2024
 
2. kolo: projednání v Radě města do 30. 9. 2024

Tiskopisy:


Přehled poskytnutých dotací v roce 2021 - 2023