Přejít na obsah

TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU FINIŠUJE!

Jak bude vypadat budoucnost Ústí nad Orlicí, se můžete dozvědět už nyní v přiloženém Strategickém plánu rozvoje města na období 2021–2027. Vytyčili jsme si čtyři hlavní priority, v jejichž rámci budeme řešit konkrétní opatření a projekty. Uvědomujeme si, že nejdůležitější na veškerém plánování je ale názor těch, kterých se strategie dotkne nejvíce – nás občanů. Veřejné projednání ke strategickému plánu se uskuteční z důvodu vládních opatření opět online dne 7.4.2021 od 17:00 zde: https://us02web.zoom.us/j/83539186946.

Dubnové veřejné projednání navazuje na projednání konaná v lednu. Několik podnětů z těchto projednání se následně propsalo i do strategického nebo akčního plánu. Z jednání byl pořízen zápis, takže myšlenky občanů zůstanou zachovány i do dalšího období pro plánování dalších projektů.

Na setkání budeme diskutovat směry, které určují, kam a jakým způsobem se bude naše město v následujícím období ubírat. K ještě lepší prezentaci jsme se zapojili do unikátní platformy PinCity, na které jsou přehledně vizualizovány budoucí projekty města. Na této platformě najdete i výstupy z lednových veřejných projednání. Nicméně pokud ještě máte připomínky ke Strategickému plánu rozvoje města, neváhejte a zašlete je na adresu zpracovatele: franek@aqe.cz, 734 318 222 do 5.4.2021.

Pokyny k online přihlášení na veřejné projednání:

Pokud nemáte, nemůžete nebo nechcete instalovat aplikaci zoom, je možné absolvovat projednání přes prohlížeč (doporučujeme Google Chrome), kde po otevření odkazu se Vám otevře vstupní stránka do virtuální školicí místnosti, následně kliknete na launch meeting, po té na Vás vyskočí okno, které zrušíte a pod odkazem launch meeting kliknete na join from your browser. Na další stránce vyplníte pouze jméno a potvrdíte. Už v on-line prostředí pouze zaklikněte Join Audio by computer a můžete se zapojit do diskuze.


Dokumenty:

Strategický plán rozvoje města 2021-2027 (90 MB)

Akční plán města, zásobník projektů a projektová fiše

Komparace dat města Ústí nad Orlicí s vybranými městy Pardubického kraje

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi občany města

Připomínkový formulář ke Strategickému plánu rozvoje města

DJI 0037

news list