Přejít na obsah

PO 14. ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 19. dubna se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí uskutečnilo 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které mělo na svém jednání řadu důležitých bodů, o kterých zastupitelé rozhodovali.

V úvodu jednání byli zastupitelé informováni o zhodnocení bezpečnostní situace v našem městě za rok 2020. Loňský rok byl v pohledu bezpečnosti v našem městě poznamenán pandemickou situací stejně jako v celé republice. Na jaře 2020 se počty protiprávních skutků snížily, ovšem na podzim již celkové počty dohnaly počet, který je v našem městě obvyklý. Celkem se za rok jedná o cca 160 trestných činů a necelých 1200 přestupků, z nichž v cca 75 procentech se jedná o přestupky v dopravě, které Policie ČR evidovala. Za poslední dva roky, podle Policie ČR, nedošlo v Ústí nad Orlicí k závažným trestným činům. Nejčastěji jsou pak evidovány prosté krádeže s vysokým poměrem objasněnosti.

Následovala debata k předloženému konceptu galerie současného umění s odkazem na textilní historii města Ústí nad Orlicí s pracovním názvem "GALERIE PERLOU". Koncept počítá s možným využitím bývalé kotelny, rozvodny a části administrativní budovy v areálu Perly 01. Městská galerie by měla, podle představeného záměru, splňovat regionální a nadregionální úkoly a očekávání, která jsou s takovou institucí spojována. Jedná se o jiný typ instituce, než bývá muzeum. Galerie má schopnost být živější součástí kulturního dění a přitahuje také odlišnou návštěvníky. Zastupitelé schválili zahájení přípravy investičního záměru v rozsahu architektonické soutěže. Další diskuse bude následovat na červnovém zasedání zastupitelstva.

Jednání pokračovalo představením Strategického plánu rozvoje města Ústí nad Orlicí na léta 2021 – 2027, jehož tvorba byla zahájena koncem roku 2019, kdy v listopadu a prosinci proběhlo dotazníkové šetření mezi občany města, v roce 2020 byly zapojeny do tvorby pracovní skupiny a komise města a v roce 2021 proběhlo jeho veřejné projednání ve třech online jednáních. Schválený Strategického plánu rozvoje města Ústí nad Orlicí bude v nejbližší době umístěn na našich webových stránkách v sekci Město – Strategické dokumenty – Strategický plán.

Zasedání pokračovalo informováním o dokončené projektové dokumentaci Revitalizace parku u Roškotova divadla v rozsahu pro územní řízení. Bližší informace k revitalizaci parku naleznete na našem webu ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/cs/ostatni-clanky/5484

V dalším bloku schvalovali zastupitelé dotace, z rozpočtu města, v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a sportovní a kulturní aktivity.

Pro rok 2021 byl schválen objem dotací ve výši 1,4 milionu korun na podporu spolků a organizací se sociálním zaměřením. Dalších 1,7 milionu korun je určeno pro podporu sportovní činnosti a 550 tisíc korun na kulturní a volnočasové akce a činnosti v našem městě.

Zastupitelstvo schválilo také poskytnutí individuální účelové investiční dotace ve výši 200 tisíc korun Nadačnímu fondu "S námi je tu lépe!" na projekt "Moderní diagnostika závratí" pro ORL oddělení NPK, a.s., Orlickoústecké nemocnice. Nadační fond "S námi je tu lépe!" podporuje město pravidelně každý rok.

Součástí majetkoprávních úkonů bylo také schválení smlouvy o smlouvě budoucí se společností Agrostav Ústí nad Orlicí na prodej administrativní budovy PERLA 01 za kupní cenu 6,2 milionu korun. Investiční záměr společnosti obsahuje v přízemí komerční plochy pro služby a obchod, v dalších nadzemních podlažích chce investor vybudovat cca 30 bytů. Rekonstrukci by měl investor dokončit v druhé polovině roku 2025.

V rámci jednání dále zastupitelé pověřili vedením Městské policie Ústí nad Orlicí nového velitele, kterým byl pověřen Bc. Milan Kalous.

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí bude v nejbližších dnech uveřejněno na Úřední desce a na našich webových stránkách. Následující termín zasedání je stanoven na 21. června 2021.

IMG7574
IMG7607
IMG7598
IMG7581
IMG7585
IMG7611
IMG7593
IMG7588
IMG7617
IMG7596

 

news list